FjordbyUtvikling.no

Vår nettside er under nyutvikling. Velkommen tilbake senere.     FjordbyUtvikling-logo1 SoMe

Innovativ utviklings klynge for fjordby/sjöstad miljøer i  Skandinavia. skandinavia
Vi er opptatt av vannmiljø og grønn teknologi, byutvikling,
forskning, energi og turisme.

Koordineringsansvarlig for nettmedia/SoMe for utviklingsklyngen : K. E. Larsen Consulting consult@kelarsen.com .

icon_green_hosting  We use Windpower and it is free :-)  www.greenhosting24.com
Twitter  @Fjordbyutv  https://twitter.com/fjordbyutv
Facebook :  https://www.facebook.com/fjordbyutvikling/